Äriregistri protokolli koostamine

+ andmete ja dokumentide edastus äriregistrile

  • Protokoll valmis vaid loetud minutitega
  • Eesti või inglise keeles
  • Mugav allkirjastamine Digidoc Online portaali abil
  • Abi avalduse ettevalmistamisel ettevõtjaportaalis

 

Alusta

Vaata võimalusi

1. Protokolli koostamine

Neile, kes pusivad ettevõtjaportaalis ise

Vaid mõne minutiga saad ettevalmistada ja digitaalselt allkirjastada äriregistri muudatusteks vajaliku protokolli.

 

Sinu prognoositav ajakulu*
5 – 10 minutit

 

Hind
25 €, lisandub käibemaks

Alusta

2. Protokoll + avaldus

Neile, kes ei soovi ise pusida

Lisaks protokolli koostamise ja digiallkirjastamise toele aitame ette valmistada ka ettevõtjaportaali avalduse.

 

Sinu prognoositav ajakulu*
10 – 15 minutit

 

Hind
75 €, lisandub käibemaks

Alusta

3. Protokoll + avaldus + riigilõiv

Neile, kes armastavad mugavust

Kui soovid, aitame tasuda ka riigilõivu, et avaldus saaks kiiresti esitatud ja vajalikud muudatused registrisse kantud.

 

Sinu prognoositav ajakulu*
10 – 15 minutit

 

Hind
125 €, lisandub käibemaks

Alusta

  • *Ajakulu all peetakse silmas otseselt kulutatud aega ja see on hinnanguline ning võib asjaoludest tulenevalt oluliselt erineda.
  • Eeldame, et kõik asjaosalised on digiallkirja võimelised. Mõningatel juhtudel ei ole ettevõtjaportaalis võimalik allkirjastada dokument Smart ID abil. Kindlaks õnnestumiseks peab olema võimalus allkirjastada kas ID kaardi või Mobiil ID abil.

Miks CorpAssist portaal on mugav kasutada

Kõik põhimuudatused toetatud

Aitame mugavalt vormistada muuhulgas ettevõtte ärinime, asukoha, põhikirja, osakapitali ja juhatuse muutmist.

Vajadusel EST/ENG protokollid

Vaid linnukese lisamisega saad nii protokolli kui ka põhikirja kakskeelsena.

Andmete taaskasutus

Kõik andmed pärinevad äriregistrist. Kui lisad uusi isikuid või ettevõtteid, saad neid üldjuhul lisada mugavalt otsingu teel.

Oodatud allkirjade loetelu

Oodatavate allkirjade nimekirjas kajastuvad äriühingust osanikud koos esindusõiguslike isikutega.

Konteineri sisu on muudetav

Vajadusel saad digikonteineris otsuse protokollile mugavalt lisada dokumente või neid kustutada.

Protokolli redigeerimine

Kuni allkirjastamiseni saad protokolli ja põhikirja teksti korduvalt redigeerida.

Protsessi taasalustamine

Kuni allkirjastamiseni võid alati pöörduda tagasi ning alustada otsast.

Avalduse ettevalmistamine

Kui a ei soovi ettevõtjaportaalis pead murda, valmistame avalduse sinu eest ette.

Riigilõivu tasumine

Kui soovid, aitame ka riigilõivu tasumisega.

Korduma kippuvad küsimused

Ärinime muutmise otsustab üldkoosolek ja sellega koos tuleb muuta ka põhikirja.

Kindlasti tasub enne kontrollida, kas uus nimi erineb piisavalt juba registris olevatest ärinimedest ja kas on registreeritud kaubamärke.

CorpAssist portaalis, saate mugavalt mõne minutiga vajalikud dokumendid ettevalmistada ja digiallkirjastada.

Seejärel tuleb avaldus koos üldkoosoleku otsuse ja uus põhikirjaga esitada äriregistrile.

Registrikanne tehakse tavaliselt ühe nädala jooksul.

Aadressi muutmine sama haldusüksuse (ehk maakonna) piires toimub juhatuse liikme avalduse põhjal ning muid dokumente äriregistrile esitada ei ole vaja.

Kui muutub ka haldusüksus siis otsustab seda üldkoosolek ja sellega koos tuleb muuta ka põhikirja.

CorpAssist portaalis, saate mugavalt mõne minutiga aadressi muudatusega seonduvad dokumendid ettevalmistada ja digiallkirjastada.

Seejärel tuleb avaldus koos üldkoosoleku otsuse ja uue põhikirjaga esitada äriregistrile.

Registrikanne tehakse tavaliselt ühe nädala jooksul.

Osakapitali suurendamise otsustab üldkoosolek.

Üldkoosoleku otsus peab sisaldama osanike nimekirja, mis hakkab kehtima peale osakapitali suurendamise registreerimist.

Kui uus osakapital ei ole kooskõlas kehtivas põhikirjas määratud osakapitali suurusega, siis tuleb muuta ka põhikirja.

CorpAssist portaalis, saate mugavalt mõne minutiga osakapitali tõstmiseks vajalikud dokumendid ettevalmistada ja digiallkirjastada.

Seejärel tuleb avaldus koos üldkoosoleku otsuse, pangaõiendi ja vajadusel ka uue põhikirjaga esitada äriregistrile.

Registrikanne tehakse tavaliselt ühe nädala jooksul.

Osakapitali vähendamise otsustab üldkoosolek.

Üldkoosoleku otsuses tuleb ära näidata ka uus osanike nimekiri, mis hakkab kehtima peale osakapitali suurendamise registreerimist.

Kui uus osakapital ei ole kooskõlas kehtivas põhikirjas määratud osakapitali suurusega, siis tuleb sellega koos muuta ka põhikirja.

Kapitali vähendamise kohta tuleb avaldada teade ametlikes teadaannetes.

Peale neljakuulist ooteaega võib esitada avalduse äriregistrile, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja vajadusel ka uus põhikiri.

Registrikanne tehakse tavaliselt ühe nädala jooksul.

Juhatuse muutmise otsustab üldkoosolek.

CorpAssist portaalis, saate mugavalt mõne minutiga ettevalmistada üldkoosoleku otsuse ja selle digiallkirjastada.

Seejärel tuleb avaldus koos üldkoosoleku otsusega esitada äriregistrile.

Kui üldkoosoleku otsus on digitaalselt allkirjastatud, siis on vajalik, et  äriregistri avalduse allkirjastavad kõik uued juhatuse liikmed.

Vastasel korral peab avaldusele allkirja lisama ka registrisse kantud juhatuse liige. NB! See on valeinfo. Tuleks maha võtta!

Kui osaühingul on nõukogu, siis juhatuse muudatuse otsuse teeb nõukogu.

Juhatuse muutmise otsustab nõukogu koosolek.

CorpAssist portaalis, saate mugavalt mõne minutiga ettevalmistada üldkoosoleku otsuse ja selle digiallkirjastada.

Seejärel tuleb avaldus koos nõukogu otsusega esitada äriregistrile.

Kui koosoleku otsus on digitaalselt allkirjastatud, siis on vajalik, et äriregistri avalduse allkirjastavad kõik uued juhatuse liikmed.

Sidevahendite muutmine toimub juhatuse liikme avalduse põhjal ning muid dokumente äriregistrile esitada ei ole vaja.

Registrikanne tehakse tavaliselt ühe nädala jooksul.