Juhendid

  1. Likvideerimisavalduse koostamise ja esitamise juhend
  2. Likvideerimisteate avaldamise juhend
  3. Majandusaasta aruande õiguste andmise juhend
  4. Majandusaasta aruande allkirjastamine äriregistris juhend
  5. Majandusaasta aruande koostamine mittetegutsenud väikeettevõttele
  6. Majandusaasta aruande koostamine mittetegutsenud mikroettevõttele*
  7. Likvideerimisaruande koostamine mittetegutsenud ettevõttele
  8. Trahvi deklareerimine ja sellelt tulumaksu tasumine

 

*mikroettevõte on väikeettevõte, millel on üks eraisikust omanik.

 

Link dokumendimallidele