Dokumendimallid

 

Oleme arendanud dokumendigeneraatori erinevate dokumentide mugavaks koostamiseks, kus muutuvad andmed saadakse usaldusväärsetest allikatest (näiteks Äriregister) ning suurt osa vajalikest andmetest ei ole vaja käsitsi sisestada, vaid taaskasutatakse riiklike andmebaaside avaandmeid.

 

Selliselt koostatud dokumenti on võimalik enne allkirjastamist ka käsitsi muuta. Lisaks, hoolitseb dokumendigeneraator ka selle eest, et oodatud digiallkirjastajad on määratud ja allkirjastamisprotsess toimub samas aknas.

Testimiseks oleme ettevalmistanud alljärgnevad dokumendid:

 

Raamatupidamisdokumendid

Käibemaksunumbri kustutamise avaldus

 

Likvideerimisega seotud dokumendid

Likvideerija kinnitus

Lõppbilanss sissemakstud kapitaliga ettevõttele

Lõppbilanss sissemaksmata kapitaliga ettevõttele

Likvideerija kinnitus enne kustutamist nõuete puudumise kohta (Est)

Likvideerija kinnitus enne kustutamist nõuete puudumise kohta (Est/Eng)

 

Kasumi jaotamise otsused

1. Kasumi jaotamise otsus – 1 eraisikust omanik

2. Kasumi jaotamise otsus – 1 juriidilisest isikust omanik