Majandusaasta aruande koostamine mittetegutsenud mikroettevõttele

Mikroettevõtteks loetakse ettevõtet millel on üks eraisikust omanik.

1. Logi sisse äriregistri ettevõtjaportaali

https://ettevotjaportaal.rik.ee/

 

 

2. Vali "Aruande esitamine"

3. "Lisa uus aruanne" ettevõttele, millele soovid aruande koostada.

4. Määra majandusaasta algus.

5. Lisa uus aruanne.

  1. Vali vajalik/õige aruandeperiood
  2. Vali aruande liigiks “aastaaruanne
  3. Vali aruandevormi kategooriaks “mikroettevõtja
  4. Jälgi et ka muud väljad oleksid täidetud vastavalt allolevale näidisele

 

6. Eelmise aasta vormide kasutamine

Kui see pole ettevõtte esimene majandusaasta aruanne võib äriregister küsida, kas soovid kasutada eelmise aasta aruande vorme? Valige “Ja” ja lisage uus aruanne.

 

Valik “Ei” on otstarbekas teha, kui teete antud ettevõtte esimest majandusaasta aruannet.

 

 

7. Valige "Aruandevormide täitmine"

Jälgige, kas Teie ettevõtte e-posti aadress on kehtiv ning kinnitatud.

 

8. Põhiaruannete valik

Valige esitatavad allpool märgitud põhiaruanded ja lisad ning vajutage “Salvesta”.

 

9. Valige menüüst "Põhiaruanded" ning sisesta bilanss.

 

 

10a. Bilansivormi täitmine (kapital sissemakstud)

Täitke bilanssi vormis allpool olevad lahtrid ning vajutage “Salvesta” ning seejärel suunduge tagasi aruandevormide vaatesse.

 

10b. Bilansivormi täitmine (kapital sissemaksmata)

Täitke bilanssi vormis allpool olevad lahtrid ning vajutage “Salvesta” (kapital sissemaksmata) ning seejärel suunduge tagasi aruandevormide vaatesse.

 

10. Valige menüüst "Põhiaruanded" ja sisestage kasumiaruanne.

11. Kasumiaruande täitmine

Täitke kasumiaruandes märgitud lahtrid ning vajutage “Salvesta ja arvuta summad” ning seejärel suunduge tagasi aruandevormide vaatesse.

12. Lisad

Valige menüüst “Lisad” ning sisestage Lisa 1 Arvestuspõhimõtted.

13.  Kas ettevõte on tegutsev

Valige rippmenüüst, kas ettevõte on tegutsev või mitte. Valik „Jah“ tuleb teha, kui ettevõtet ei ole plaanis likvideerida, Valik „Ei“ teha, kui plaan ettevõte kustutada.

14. Tõõjõukulud

Valige menüüst “Lisad” ning sisestage Lisa 2 Tööjõukulud.

15. Tööjõukulude lahtrid

Täitke tööjõukulude lisas märgitud lahtrid  Vajutage “Salvesta” ja suunduge tagasi aruandevormide vaatesse.

16. Seotud osapooled

Valige menüüst “Lisad” ja sisestage Lisa 3 Seotud osapooled.

17. Seotud osapoolte lahtrid

Sisestage saldod (0)järgmistesse lahtritesse ning kerige lehekülje lõppu, et salvestada andmed ja liikuda tagasi aruandevormide vaatesse

 

 

18. Tagasi põhivaatesse

 

 

19. Müügitulu jaotus

Minge põhiaruannete vaates müügitulu jaotuse osasse ning vajutage “Sisesta müügitulu jaotus”.

 

 

20. Majandustegevust ei toimunud

Valige “Majandustegevust ei toimunud” ja “Salvesta” ning suunduge tagasi aruande põhivaatesse.

 

 

21. Edasi

Vajutage “Edasi aruande täiendamise etappi”.

 

 

III. Aruande täiendamine

22. Vajutage "Genereeri lõplik PDF".

 

 

 

23. Vajutage "Suuna aruanne allkirjastamisele".

 

 

 

IV. Aruande allkirjastamine

24. Valige "Aruande allkirjastamine"

 

 

25. Aruande lõpetamise kuupäev

Märkige aruande lõpetamise kuupäevvastavalt juhistele. Üldjuhul sisestatakse tänane kuupäev. Seejärel vajutage “Lisage aruandele digitaalallkiri”.

 

 

26. Aruande allkirjastamine

Valige “Allkirjasta aruanne”.

 

 

27. Valige "Allkirjasta dokument".

28. Vajutage "Edasi aruande esitamise etappi".

V. Aruande esitamine

29. Vajutage "Vali vormid".

 

30. Kasumi jaotamine

Märkige valikutest “Kasumi jaotamise ettepanek” vajutage “Salvesta” ning suunduge tagasi aruande esitamise lehele.

31. Vajutage "Sisesta näitajad".

32. Kasumiaruande summad

Täitke märgitud lahtrid ning vajutage “Salvesta ja arvuta summad”. Seejärel suunduge tagasi aruande esitamise lehele.

33. Aruande esitamine

Vajutage “Esita aruanne registrile kohe…”

34. Tegelikud kasusaajad

Teie ette peaks ilmuma hüpikaken. Kinnitage tegelikud kasusaajad ja vajutage “Edasi”.

35. Jätka aruande esitamist

Ilmub järgmine hüpikaken. Sealt vajutage “Esita aruanne registrile kohe”.

Aruanne esitatud