MAA trahvi deklareerimine

Kui ettevõte on saanud Majandusaasta aruande esitamata jätmise eest trahvi ja see on ka tasutud, siis Maksu- ja Tolliametis tuleb esiatada TSD deklaratsioon selle kuu eest, millal trahv tasuti.
Palun veenduge, et deklaratsioon on esitatud. (ja nt. loe rohkem klikkides tekib allolev tekst)

 

 

 

 

Kui trahvi ja sellelt tasumisele kuuluva tulumaksu kulu kannab omanik, siis saab ettevõtte majandusaasta- või likvideerimisarunde koostamisel jätkata tegevuseta ettevõtte aruandlusega.

Kui Ettevõttel on veel arvelduskonto ja trahvi ja sellelt tasumisele kuuluva tulumaksu tasumiseks kasutatakse ettevõtte vahendeid, tuleb need tehingud registreerida ettevõtte raamatupidamises ja majandusaasta- või likvideerimisarunde koostamisel ei saa lähtuda tegevuseta ettevõtte aruandlusest.

 

 

 

 

Selleks logige ettevõtte esindajana e-maksuametisse: https://www.emta.ee/

Valige menüü „Maksud“, edasi Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) >TSD esitamine ja vaatamine.

Maksu- ja Tolliamet arvestab trahvi pealt tulumaksu (vastavalt TuMS § 51 lõige 1, TSD Lisa 6: „Ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed“, rida 6010), mis tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole, kasutades e-keskkonnas otse maksmise linki või siit leitavaid rekvisiite: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tasumine-volad/maksude-tasumine#pangaulekandega (koos kohustusliku viitenumbriga).