Kuidas on juhtunud, et suurim likvideerimisteenuse pakkuja on äriregister?

likvideerimisteenuse-pakkuja-ariregister
Ettevõtte likvideerimine on sageli nagu karussellisõit – kogenematutel hakkab pea kiiresti ringi käima ja kaob arusaamine kui kaugel ollakse ning mida, millal ja kuidas edasi teha.

Likvideerimiseks mitu võimalust

 

Olukorda ei lihtsusta ka asjaolu, et praktikas on likvideerimiseks vähemalt neli võimalust kui lugeda ka ettevõtte tankistile üleandmist nende hulka. Viimasel juhul saab omanik ju samuti ettevõttest vabaks.

 

Üldiselt on ettevõtjate valik alljärgnev:

1. Traditsiooniline ettevõtte likvideerimine
2. Likvideerimine ühinemise kaudu
3. Likvideerimine läbi esitamata majandusaasta aruannete
4. Ettevõtte müük tankistile

Vastupidiselt ettevõtte registreerimisele, mis on enamusele ettevõtjatest jõukohane iseseisvalt teha, on olukord likvideerimise valdkonnas sootuks teistugune. Esiteks on väga vähesed ettevõtjad võimelised iseseisvalt oma ettevõtte likvideerima ja teiseks osutab siin tasuta teenust äriregister.

 

Likvideerimisturul domineerib äriregister

 

Visuaalselt aitab olukorda paremini mõista järgnev kuupõhine graafik, millest ilmneb, et aastast 2014 kuni oktoobri alguseni 2021 on likvideerimise alustamised, kustutamised läbi likvideerimismenetluse ning kustutamised äriregistri algatusel suhteliselt samas suurusjärgus (50 – 200 kuus).

 

Seega igapäevaselt kustutab äriregister omal algatusel majandusaasta aruannete esitamata jätmise tõttu ligikaudu samapalju ettevõtteid, kui kustutatakse läbi likvideerimise.

 

Likvideerimise alustamisedkustutamised likvideerimise kaudu, kustutamised ilma dokumendi hoidjata. Allikas: corpinfo.1dox.site

Samas on märgata anomaaliaid – iga mõne aasta järel, haarab äriregistrit puhastustuhin, mida ilmestavad selgelt esiletõusvad helerohelised graafikutipud.

 

Näiteks mais 2017 oli:

 

likvideerimise alustamisi 130
kustutamisi likvideerimise kaudu 107
kustutamis äriregistri algatusel 3544

 

Millest siis selline olukord? Tõenaoliselt on üheks oluliseks põhjuseks asjaolu, et likvideerimine nii nagu seda seaduses on mõeldud, on üksjagu aega ning palju tähelepanu ja teadmisi nõudev tegevus.

 

Emotsionaalselt on likvideerimine nagu surnud hobusega ratsutamine

 

Pole siis imestada, et see ei ole väga seksikas väljakutse. Samas võib ka likvideerija palkamine olla komplitseeritud, sest vähesed soovivad siduda ennast võõra ettevõttega – mistahes vale seos võib tänapäeva ülitundlikus maailmas mainet kahjustada.

 

Nii polegi midagi imestada, et kõige populaarsemaks ja ühtlasi ka teatud osas täiesti seaduslikuks likvideerimise viisiks saanud äriregistri tasuta likvideerimisteenuse kasutamine, sest

 

inimlikult on arusaadav, et keegi ei soovi n-ö surnud hobusega veel vähemalt kaheksa kuud “ratsutada”, kui tegelikkuses on võimalik vana “ratsu” lihtsalt unustada ja riik korraldab matused oma kulu ja kirjadega.

Tekkinud olukord pole ilmselt õigusriigile kohane ega ka pikas perspektiivis jätkusuutlik. Nagu alljärgnevalt graafikult näha, on äriregister võtnud suuna selles osas oma turuosa vähendamisele.

 

Likvideerimise alustamisedkustutamised likvideerimise kaudu, kustutamised ilma dokumendi hoidjata, trahvihoiatused, trahvimäärused. Allikas: corpinfo.1dox.site

On selgelt näha, et tänaseks on äriregistri poolt algatatud likvideerimised asendunud trahvihoiatustega ja sellele järgnevate trahviteadetega. Kui aprillis tehti 4156 trahvihoiatust ja saadeti välja 299 trahviteadet, siis oktoobris olid vastavad numbrid trahviteadete kasuks vastavalt 16 ja 1531.

 

Likvideerimine on asutamisega võrreldes ebaproportsionaalselt keeruline

 

Äriregistri selline suunamuutus, mis paneb rohkem vastutust ettevõtja õlgadele, on kindlasti mõistlik. Samas võib tekkinud olukorra põhjuseks pidada asjaolu, et samaaegselt äriühingute asutamise lihtsustamisega on likvideerimise detailides muutunud pigem keerukamaks.

 

Ettevõtte asutamine sarnaneb lapse tegemisega – mõlemast on saanud igaühele kergesti kättesaadav toiming, millele kulub vaid loetud hulk minuteid.

Kas ja kuidas asjaosalised edasise vastutusega toime tulevad ja mida teha kui neid tulemus ei huvita võiks ideaalis olla paremini seotud algpõhjustega.

 

Tekkinud olukord vajab kastist väljas lahendust

 

On selge, et lühiajaliselt tänast likvideerimisproblemaatikat ja ettevõtete arvu kiiret kasvu ei saa me muuta algpõhjuste tasandil. Ainuke mõistlik võimalus on teha nii nagu on tehtud ettevõtete asutamisega – seda on lihtsustatud läbi ettevõtjaportaali loomise. Pole kahtlust, et ettevõtjaportaali loomine on olnud õige samm.

 

Nüüd oleks aeg mõelda ka kasutajasõbralike majandusaasta aruannete portaali ja likvideerimisportaali loomisele. Igal aastal kasvab eesti ettevõtete arva umbes 20 000 ettevõtte võrra (ca 25 000 asutamist ja ca 5 000 kustutamist). Neist suur osa jääb tegevusetuks või täidab oma eesmärki vaid minimaalselt. Selliselt jätkates probleem tõenäoliselt ainult süveneb. 

 

Tänaste trendide jätkudes näeksid palju selle loo lugejad aega, mil Eesti ettevõtete arv ületab elanike arvu.

Vähe- või mitteaktiivsed ettevõtted moodustavad suurema osa registreeritud ettevõtetest. Just selliste ettevõtete puhul on probleem kõige akuutsem – kuidas teha nii, et ka praktilisel tasandil suudaksid sellised ettevõtted täita seaduse nõudeid ja neid saaks vajadusel piisavalt lihtsalt likvideerida?

 

Ühe võimaliku lahenduse leiab siit:

Ettevõtte likvideerimise portaal