Äriregistri muudatuseks vajalikud üldkoosoleku protokollid tuleks mitte käsitsi vaid automaatselt koostada.

üldkoosoleku-protokollid

 

Riigi Infosüsteemide Keskuse (RIK) väitel esitatakse registripidajale aastas keskmiselt 150 tuhat koosoleku otsust või protokolli, mis edastatakse kandeavalduse lisadena ja on aluseks äriregistrisse kande tegemisel.

 

RIK: “Praktika näitab, et dokumendid on tihti vormistatud ebakorrektselt või ei vasta seaduses sätestatud nõuetele, mis toob kaasa avalduse menetluse pikenemise ja nõuab täiendavat panust nii ühingu esindajalt kui registripidajalt.”

Suurimaks murekohaks on korrektselt vormistatud otsuse koostamine

Enamus äriregistri muudatusi puudutavatest üldkoosoleku otsustest on puhtalt formaalsed ja omavad juba ette otsustajate konsensust. Sellisel juhul on peamiseks probleemiks korrektselt vormistatud otsuse koostamine ja mugav allkirjastamine. Selle protsessi mõlemad osad on suhteliselt lihtsalt automatiseeritavad ning säästaksid oluliselt ettevõtjate ning äriregistri aega.

Ehkki RIK on meile teadaolevatel andmetel selle ülesande lahendamise ajutiselt seisma pannud on tegelikult oluline osa ülesandepüstitusest tänaseks lahendatud.

1Dox CorpAssist genereerib protokolli vaid mõne minutiga

1DOX I CorpAssist portaalis saab vajaliku protokolli genereerida vaid mõne minutiga ja mugavalt samas ka veebipõhiselt allkirjastada. Käsitsitöö peaaegu puudub, sest andmed on pärit äriregistri andmebaasist ja edukalt on rakendatud andmete taaskasutuse põhimõtet. See tähendab, et uute isikute ja ettevõtete lisamisel saab kasutada otsi funktsiooni. Nii saab vältida andmete käsitsi sisestamist, mis on suhteliselt veaaldis.

Mugav on ka see, et protokolli saab genereerida ka kakskeelsena (eesti ja inglise keeles) ja erivajaduste puudumistel võib lasta automaatselt ka vajaliku põhikirja luua.

Nii protokolli kui ka põhikirja projektid on vajadusel kergesti redigeeritavad – kõikvõimalikke muudatusi saab teha kuni esimese digiallkirja lisamiseni.

CorpAssist toetab peaaegu kõik olulisemaid registrimuudatusi (va kapitali vähendamine):
 • Juhatuse liikmete lisamine ja tagasikutsumine
 • Nõukogu liikmete lisamine ja tagasikutsumine
 • Prokuristide lisamine ja tagasikutsumine
 • Juhatuse ja prokuristi esindusõiguste määramine
 • Osakapitali suurendamine
 • Uute osanike lisamine
 • Osakapitali sissemakse registreerimine
 • Ärinime muutmine
 • Aadressi muutmine
 • Sidevahendite muutmine
 • Uue põhikirja koostamine ja kinnitamine

Head kasutamist!


Sarnased postitused