Digiallkirjastamise portaali tingimused

  1. Üldtingimuste alusel osutab Teenusepakkuja eelkõige, kuid  mitte ainult, juriidilistele isikutele töövahendit DigiDoc Online (edaspidi ) , mis aitab online keskkonnas digitaalselt allkirjastada ja hallata dokumente.
  2. Digiallkirjastamise teenust on võimalik kasutada nii ühingute kui ka eraisikute poolt.
  3. Andmed ja konteiner kustutatakse vaid juhul kui selle kustutab dokumendi omanik. Kustutatud digikonteiner saadetakse dokumendi omaniku poolt määratud elektronposti aadressile (kui dokumendi omanik on selle sisestanud ja kinnitanud).
  4. Kõiki digikonteineris olevaid dokumente saab muuta, kustutada, lisada vaid dokumendi omanik kuni esimese allkirjani konteineril. Peale seda saab dokumendi omanik muuta digikonteineriga seotud meta-andmeid – konteineri omandit, kirjeldust, ligipääsu, oodatavaid allkirjastajaid, vaatlejaid, märkusi jne.
  5. Digiallkirjastamise teenuse kasutaminse hind on 0,36 EUR digiallkirja kohta. 1DOX jätab endale õiguse muuta digiallkirjahinda ilma kasutajaid teavitamata.
  6. Digiallkirjastamise teenuse tasu eest maksab dokumendi omanik ehk isik, kes dokumendile allkirju kogub. Allkirja andja võib maksta allkirja andmise eest dokumendi omaniku kontole.
  7. Digiallkirjastamise teenuse kasutamiseks tuleb dokumendi omaniku kontole kanda raha (min 3 EUR), millest edaspidi arvestatakse maha allkirjastamisega seotud teenustasu. Raha saab kanda nii enda kontole kui ka teise kasutaja kontole näiteks, kuid mitte ainult, kui dokumendi omanikul puudub piisavalt raha allkirjade kogumiseks.
  8. Ettemakstud raha ei tagastata välja arvatud juhul, kui digiallkirjastamise teenus jääb osutamata teenusepakkuja tegevusetusest. Sellisel juhul tagastatakse raha osutamata teenuste eest.

Digidoc Online teenuse eritingimused täiendavad ettevõtte üldtingimusi ning nende omavahelise vastuolu korral kehtivad Digidoc Online digiallkirjastamise teenuse eritingimused.

 

 

 

 

Tutvu üldtingimustega